top of page

הגדר לילה NIGHT RATING

 

הגדר לילה מאפשר לטוס בלילה תוך התייחסות לקרקע, בתנאי ראיה VFR. 

מטרת אימוני טיסות הלילה היא שיפור ההתמצאות והכלה של רמת הטיסה וטכניקות ההטסה, בעיקר עומס מנטלי של הטייס, הנובעות מגבלות הראיה שהלילה מטיל עלינו.  

לאחר טיסות לילה, יהיו לטייס המסוגל לטוס בלילה הערכות מרחק, מהירות, התמצאות מרחבית, שיפוט טובים יותר. 

הגדר טיסות לילה הינו תנאי חובה לפני תחילת הגדר מכשירים , כחלק מרישיון טייס מסחרי.

 

תוכנית האימונים

תיאוריה

זמן לא לגמרי מוגדר- בערך 1-2 ימי ייעוץ עם מדריך. אין סילבוס ספציפי

לימוד מעשי

5 שעות הדרכה על מטוס המורשה לטוס בלילה, C172 או PA28 או P2010 או P2008 (בצ'כיה) או מטוס DA40 ברומניה

האימון כולל הקפות בשדות שונים וכולל 5 הקפות סולו , ולפחות 1שעה טיסת ניווט בין שדות תעופה.

מבחן מעשי

אין צורך במבחן תיאורטי או מעשי. ההדרכה נרשמת ביומן התלמיד וברישיון הטייס שלו ע"י המדריך הראשי

 

 

 

bottom of page