top of page

 ע"פ חברת בואינג, הצפי העולמי לטייסים בשנים  2018-2037 צפוי לעמוד על 790,000 

שוק התעופה העולמי צומח במהירות, הגידול בתנועת הנוסעים, ובתנועה האוירית מביא להצטיידות מואצת של חברות תעופה רבות, יותר טיסות ליותר יעדים, יחד עם הצפי לפרישת טייסים בגלל מגבלות גיל, מביא לגידול חסר תקדים בדרישה העולמית לטייסים.

 

על פי תחזיות יצרניות המטוסים, צפוי גידול משמעותי בתנועת הנוסעים הכלל עולמית בשנים הקרובות. כתוצאה ובמטרה לענות על הביקוש שייווצר בעקבות התמורות הצפויות, חברות התעופה בעולם ירחיבו את ציי המטוסים שלהן, במקביל להגברת תדירויות טיסות והוספת יעדים חדשים לרשת הנתיבים שלהן. ההערכה היא כי עד שנת 2036 חברות התעופה יצטיידו בכ-41,000 מטוסים חדשים, היקף גדול משמעותית מכמות המטוסים שיוצאים משירות מידי שנה עקב התיישנותם ועלויות תחזוקה גבוהות.

ההצטיידות הצפויה במטוסים מניבה ביקוש הולך וגודל לטייסים אזרחיים ובהתאמה, בהתבסס על אומדן ההצטיידות הצפוי והצמיחה האדירה בשוק התעופה, הביקוש הגבוה לטייסים צפוי להגיע לצורך של מעל ל-630,000 טייסים ב-20 השנים הבאות.  מסתמן כי קצב ייצור המטוסים והצטיידות חברות התעופה, כמו גם קצב צמיחת התנועה האווירית, גבוהים מקצב הכשרת הטייסים האזרחיים, דבר העלול ליצור מחסור עולמי בטייסים.

 

 

למאמר המקורי של חברת BOEING לחץ כאן 

 

 

זה הזמן להגשים חלום ולרכוש מקצוע מרתק עם עתיד מבטיח

bottom of page