top of page

רישיונות טייס בתעופה האזרחית

בכל העולם, קיימת היררכיה ברורה של רשיונות הטייס, ובתוכם הגדרים שונים וזכויות הטייס בהתאם לרשיונו.

Private Pilot      רישיון טייס פרטי  PPL

לטייס המתחיל זהו הצעד הראשון. עם רשיון טייס פרטי תוכל להטיס מטוס קל למטרות הנאה ותיור ללא קבלת תמורה כספית, ולצבור נסיון טיסתי.

 

דרישות סף

- גיל 16 לתחילת תוכנית אימונים, חייב להיות מעל גיל 17 ביום קבלת הרישיון

- בעל יכולת לדבר, לקרוא ולהבין אנגלית

- בעל תעודה רפואית סוג II  

 

Commercial Pilot  טייס מסחרי CPL

רישיון הטייס הבסיסי המאפשר לך לטוס כטייס מקצועי ולקבל שכר על עבודתך.

 

דרישות סף

- גיל 18 ומעלה

- מחזיק ברישיון טייס פרטי

- מסוגל לקרוא, לדבר ולהבין את השפה האנגלית

- בעל תעודה רפואית מסוג I

- בעל ניסיון כולל של לפחות 200 שעות טיסה

 

Airline Transport Pilot  טייס מקצועי ATPL

רישיון הטייס הגבוה ביותר, נדרש עלמנת להיות טייס מפקד של טיסה מסחרית במטוס המסיע מעל 13 נוסעים.

 

דרישות סף

- גיל 21 ומעלה

- מחזיק ברישיון טייס מסחרי + הגדר מכשירים + הגדר רב מנועי

- מסוגל לקרוא, לדבר ולהבין את השפה האנגלית

- בעל תעודה רפואית מסוג I

- בעל ניסיון כולל של לפחות 1500 שעות טיסה

 

סוגי הגדרים Ratings

הגדר לילה Night Rating

הגדר לילה מאפשר לטייס לטוס בלילה. חובה להוציא הגדר לילה לפני תחילת קורס הגדר מכשירים.

 

דרישות סף

- מחזיק ברשיון PPL לפחות

 

הגדר מכשירים Instrument Rating

הגדר מכשירים, פותח את מעטפת הטיסה, ומאפשר לטוס בתנאי מז"א בהם הראות מוגבלת (עננים, אובך, לילה) . תנאי לטוס בכללי טיסת מכשירים IFR הוא כי הטייס צריך להיות כשיר מכשירים, המטוס והציוד בו כשירים לטיסת מכשירים ובשדה התעופה בו/אליו טסים קיימים נוהלי טיסת מכשירים.

 

דרישות סף

- מחזיק ברשיון PPL לפחות

- לטייס לפחות 100 שעות טיסה נסיון כולל, מתוכם לפחות 50 שעות כטייס מפקד בטיסות מרחב ( PIC-CC ) 

 

הגדר מטוס רב מנועי Multi Engine

הגדר ME מאפשר לטוס על מטוס עם יותר מאשר מנוע יחיד .

 

דרישות סף

- מחזיק ברשיון PPL לפחות

- לטייס לפחות 70 שעות טיסה של טייס מפקד PIC 

bottom of page