top of page

הגדר מכשירים Instrument Rating 

 

מטרת קורס זה להכשיר את הטייס להטיס את המטוס בטיסה בתנאי מכשירים IMC על פי כללי טיסת מכשירים IFR.

 

תנאי סף לתחילת לימוד מכשירים

על הטייס להיות בעל רישיון טייס פרטי PPL או מסחרי CPL, בעל הגדר לילה NIGHT.

לטייס חייב להיות רשום ביומן הטיסות האישי לפחות 50 שעות טייס מפקד PIC בטיסת מרחב PIC-CC  לפני מבחן סופי לקבלת הגדר מכשירים. ( Pilot In Command - Cross Country )

 

 

תוכנית אימונים

תיאוריה:

טייס הלומד לקראת הגדר מכשירים חייב להשלים קורס תיאוריה בסדר גודל של לפחות 200 שעות לימוד , או כחלק מקורס תיאוריה ATPL המתנהל בבית ספר מוסמך למתן הדרכה קרקעית מסוג זה (למשל FAIR).

ניתן ללמוד את החומר התיאורטי בלימוד מרחוק E-Learning במקום מוכר הכולל מבחני ביקורת והכנה לבחינה.

 

לימוד מעשי: למטוס חד מנועי בלבד :

לימוד מעשי כולל 50 שעות הדרכה, בהם 30 שעות מבוצעות על מדמה טיסה (סימולטור) ו-20 שעות על מטוס חד מנועי פייפר PA28 או C172 או Tecnam P2010

 

לימוד מעשי למטוס דו מנועי :  מחייב מינימום של 70 שעות כטייס מפקד PIC לפני תחילת הקורס IR 

לימוד מעשי 40 שעות במדמה טיסה (סימולטור) דו מנועי + 15 שעות מעשיות במטוס P2006T Tecnam

 

מבחנים

מבחני תיאוריה:

ניתן להשלים את הבחינות התיאורטיות בזמן הלימוד המעשי. 

המבחן התיאורטי מתבצע בשפה האנגלית, והינו מבחן ממוחשב, בבנין ה CAA הצ'כי בפראג.

 

מבחן מעשי:

המבחן המעשי כולל טיסת נתיב En-Route עם בוחן CAA באורך של כ-1.5 שעות.

לטייס הנבחן חייבים להיות לפחות 50 שעות PIC-CC לפני בחינת מכשירים.


 

 

 

 

bottom of page