top of page

רישיון טייס מסחרי  (CPL (A

Commercial Pilot License

 

רישיון טייס מסחרי Commercial Pilot License CPL

הכשרת טייס מסחרי כוללת את כל האלמנטים הנוספים לאחר הוצאת רישיון טייס פרטי : קבלת הגדר מכשירים, הגדר לילה, הגדר מטוס רב- מנועי כולל הגדר מכשירים, ותיאוריה. למבקשים קריירה מקצועית בתחום התעופה מומלץ ללמוד ולהבחן מבחני תיאוריה ל ATPL .

טייס מסחרי , המחזיק בתיאוריה ATPL , רשאי להבחן למבחן ATPL מעשי כאשר הוא צבר 1500 שעות טיסה. 

רישיון ATPL הוא תנאי נדרש על מנת להיות קברניט בחברת תעופה.

 

דרישות סף לתחילת לימוד לטייס מסחרי

- מחזיק ברישיון טייס פרטי

- בעל לפחות 150 שעות טיסה

- בעל תעודה רפואית סוג I

תוכנית ההדרכה

חניכי טייס הלומדים תיאוריה ל ATPL (מוקפא) לא נדרשים ללימודי תיאוריה נוספים.

הדרכה בטיסה :

נדרשים סה"כ 15 שעות הדרכה זוגית לפני מבחן מעשי.

10 שעות הדרכה יבוצעו במטוס חד מנועי , ו- 5 שעות יבוצעו במטוס דו-מנועי.

 

מבחן מעשי

לפני מבחן מעשי - הטייס צריך להיות בעל לפחות 200 שעות טיסה סה"כ על אוירונים (לא כולל סימולטור)

הטייס השלים מבחני התיאוריה 

המבחן המעשי יבוצע על מטוס P2006T דו מנועי.

bottom of page