top of page

צבירת שעות     Just For Fun 

 

ניתן לתפור חבילה לצבירת שעות - ע"פ דרישות הלקוח (תלוי בזמינות מטוסים בבית הספר)

 

ניתן לקבל רישיון מקומי (VALIDATION ) על בסיס רישיון הטייס הישראלי

 

ניתן לטוס עצמאי או עם מדריך .

 

פנה אלינו לקבלת הצעה אישית.

 

 

 

 

 

 

bottom of page