top of page

מדריכים וצורת לימוד

המדריכים וצורת הלימוד, חייב לציין כי הייתי מוטרד במידה רבה בהיבט צורת הלימוד והשפה, אז עכשיו אחרי תקופה כאן אני יכול להגיד כי כלל הסגל כאן ולא רק המדריכים, הדיספץ',מכונאים,אנשי משרדים כולם מעולים ודוברים את השפה האנגלית מצוין, האנגלית מהווה תנאי לכלל המדריכים ולא יכול להיות מצב שאטוס עם מדריך שהוא לא דובר אנגלית. המדריכים כאן הם מכל המקומות, לא פעם טסתי עם אדם עם אלפי שעות טיסה על עשרות סוגי מטוסים שהיה קברניט בכמה חברות תעופה בחייו ולא מעט גם טסתי עם קצין ראשון של חברת תעופה שמספר לי בתדריך שלנו שאתמול הוא הייתה לו תקלה מעניינת בבואינג, החיבור הנ"ל ממשיך לעורר בך את המוטיבציה להמשיך ללמוד ולעבוד קשה כי בסופו של דבר כולם התחילו מקטן לגדול וכמובן שיש מדריכים שהדרכה כי כל עולמם אוהבים את זה חיים את זה ומעבירים לך את כל הידע שיש בהם משפרים אותך משקיעים בך נוזפים בך כשצריך ונותנים מילה טובה כזאת מגיעה.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page